Dział Egzekucyjny

Dział Egzekucyjny to zespół, który w strukturach Kancelarii odpowiada za realizację procesu windykacyjnego na etapie egzekucyjnym.

 

 

Prawnicy, którzy tworzą zespół ds. postępowań egzekucyjnych każdego dnia w porozumieniu z kancelariami komorniczymi dążą do efektywnej egzekucji majątku dłużników. Podejmują działania, które w efekcie końcowym pozwalają odzyskać wierzytelności i przekazać je naszym Klientom.

 

 

 

Zadania Działu Egzekucyjnego to m.in.:

 

- wybór kancelarii komorniczej właściwej do współpracy w danej sprawie;

 

- wybór majątku, z którego może być prowadzona egzekucja należności;

 

- sporządzanie i składanie wniosków o wszczęcie egzekucji;

 

- inicjowanie i kontrolowanie działań kancelarii komorniczych;

 

- zakończenie procesu egzekucyjnego.