Doradztwo prawne

Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług tworzymy interdyscyplinarne zespoły składające się nie tylko z prawniów, ale również z wysokiej klasy specjalistów z innych branż.

 

Zakres prowadzonej obsługi:

 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe,
 • prawo energetyczne,
 • prawo pracy,
 • prawo podatkowe,
 • prawo administracyjne,
 • ochrona danych osobowych,
 • zastępstwo procesowe.

 

Obsługa prawna dla sektora energetycznego:

 • obsługa wytwórców, operatorów i sprzedawców,
 • interpretacje przepisów polskiego, europejskiego i zagranicznego prawa energetycznego,
 • postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • wsparcie podmiotów sektora energetycznego, w tym izb i towarzystw branżowych, w procesie legislacyjnym,
 • wsparcie formalno-prawne procesu inwestycyjnego,
 • postępowania koncesyjne oraz taryfowe,
 • przyłączenie do sieci nowych źródeł, w tym OZE,
 • analizowanie, opracowanie, negocjowanie umów energetycznych,
 • due dilligence spółek energetycznych,
 • świadectwa pochodzenia (certyfikatów) i opłaty zastępcze,
 • efektywność energetyczna, w tym audyty energetyczne,
 • plany rozwoju, kodeksy oraz instrukcje ruchu i eksploatacji sieci.


Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy świadczy pomoc prawną również w języku angielskim i niemieckim.