Adresy i telefony

 

 

Grupa PANFIL                                                                                    

Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

 

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Sp. k.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000161912
NIP 5213261810

 

Panfil Gross Collection Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000463115
NIP 7010381496

 

Panfil Spółka Jawna

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000280919
NIP 5252396394

 

Panfil Finance Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000258838
NIP 5252389193
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepcja

tel. nr +48 (22) 489 34 60

fax nr +48 (22) 489 34 50

e-mail: kancelaria@panfil.pl

 

Dział Handlowy

tel. nr +48 (22) 489 34 63

e-mail: sprzedaz@panfil.pl

 

Dział Finansowy

tel. nr +48 (22) 489 34 67

 

Departament Operacyjny

tel. nr +48 (22) 489 34 90
tel. nr +48 (22) 489 34 61
tel. nr +48 (22) 489 34 33
tel. nr +48 (22) 489 34 21
tel. nr +48 (22) 489 34 19
tel. nr +48 (22) 489 34 02
tel. nr +48 (22) 438 82 12
tel. nr +48 (22) 438 82 08
tel. nr +48 (22) 438 82 01
 

Departament Sądowy

tel. nr +48 (22) 489 34 69

tel. nr +48 (22) 489 34 22

 

Departament Egzekucji 

tel. nr +48 (22) 489 34 27

tel. nr +48 (22) 489 34 40

tel. nr +48 (22) 489 34 53

tel. nr +48 (22) 489 34 88

 

Departament Cywilno-Gospodarczy

tel. nr +48 (22) 489 34 65

 

Departament Corporate

tel. nr +48 (22) 489 34 09

 

Inspektor Ochrony Danych

w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Sp. K.

Małgorzata Topyła-Komosa

e-mail: iod@panfil.pl